ШАХ


Цена: 13.10 лв.

Очакваме доставка

Характеристики

Код071811
Материалпластмаса

Описание

Шахмат се играе с 32 фигури - 16 бели и 16 черни. Дъската се състои от 64 квадратчета, като 32 са бели, а останалите са черни. Винаги първи играят белите. Целта на играта е да се обяви мат на противниковия цар, т.е. ситуация, в която царят е атакуван от противникова фигура и няма поле за отстъпление.

Всяко поле си има отделно наименование по дадената нотация и всяка фигура (Ц-цар, Д-дама, Т-топ, О-офицер, К-кон, и -пешка). Задължително е в долния десен ъгъл полето да е бяло.

Белите и черните разполагат с по осем пешки. Те са наредени по втори и седми хоризонтал.

Пешките вървят само с по едно поле напред, с изключение на началното им положение, когато могат да се движат 1 или 2 полета напред. На диаграмата всяка пешка е в първоначална позиция. Ако трябва да дадем стойност на пешката, то тя е равна на една точка.

Конят е единствената фигура, която може да прескача всички фигури. В начално положение двата бели коня стоят на b1 и g1, черните - на b8 и g8. Движи се на буквата Г. Силата на коня е приблизително 3 пешки, т.е. 3 точки. На толкова се оценява и ОФИЦЕРЪТ.

Ясно е къде стоят офицерите в начално положение. Двете армии разполагат с два офицера. Движението на офицерите - по съответните диагонали. Но, за разлика от коня, офицерът не може да прескача фигури. Той е една мощна, далекобойна фигура. В зависимост от позицията, офицерът е по-силен или по-слаб от коня. Затова двете фигури са с приблизително еднаква стойност - 3 точки.

ТОПЪТ се оценява на 5 точки. Той се движи хоризонтално и вертикално.

Офицерът и конят се наричат леки фигури, а топът и дамата - тежки фигури. Топовете са по 2 за двете армии и се поставят в четирите ъгъла на дъската. В позиция цар и топ срещу цар може да се обяви мат, но при наличие на цар и офицер или кон срещу цар мат не може да бъде обявен. От топа единствено ДАМАТА е по-силна. Тя може да се движи като топа по хоризонтали и вертикали и като офицера по диагоналите.

Стойността на дамата е 8-10 точки, т.е. приблизително два топа. Важно е да се запомни, че бялата дама стои на бяло поле а черната - на черно.

Остана да представим и най-ценната фигура - ЦАРЯТ. Той е безценен, защото ако бъде матиран, партията завършва. Царят се движи напред, назад, встрани и по диагонал, но само с едно поле.

В ШАХ Никоя фигура не може да бъде местена по начин, по който излага собствения си цар под шах. Царят се счита, че е в шах ако е под атака на една или повече фигури на противника.

 

Подобни продукти