ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА, А5 БЛОК 100 ЛИСТА, ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ | InHouse: Домашни потреби и стоки за бита, оборудване на ресторанти

ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА, А5 БЛОК 100 ЛИСТА, ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ


Цена: 1.50 лв.

Очакваме доставка

Характеристики

КодА-154

Описание

Полезни съвети:

Отчитането на командировката  се извършва най-късно в тридневен срок от връщането на работното място. Командированият изготвя доклад за извършената работа и той се одобрява от управителя. Отчета се предава в счетоводството за обработка на отговорния счетоводител. Счетоводителят обработва командировките не по късно от 5 число на следващия месец. Съхранението на Заповедта  за командировка се осъществява в счетоводния архив.

 

Подобни продукти